top of page

Hoogwatertabel Oudeschild, Texel

Indien u de afbeelding niet goed kunt zien, klik dan hier.

HOOGWATER OUDESCHILD 2021_VVV Texel.png

Hoogwater aan het Noordzeestrand ongeveer 1 uur eerder

Hochwasser am Nordseestrand zirka 1 Stunde früher

High tide on the North Sea Beach 1 hour earlier
Marees hautes á la cote de la Mer du Nord 1 heure plus tôt

Laagwater valt gemiddeld 6 uur en 15 minuten na hoogwater

Niedrigwasser / Ebbe zirka 6 Stunden und 15 Minuten nach Hochwasser

Low tide about 6 hours and 15 minutes after high tide
Marée basse environ 6 heures et 15 minutes après mareé haute

Springtij: 2 etmalen na volle maan en 2 dagen na nieuwe maan

Springflut: 2 Tagen nach Vollmond und 2 Tagen nach Neumond

Springtide: 2 days after full moon and 2 days after new moon
Grande mareé: 2 jours après la pleine lune et 2 jours après la nouvelle lune

Doodtij: 1 week na springtij
Nipptide: 1 Woche nach Springflut
Slack water: 1 week after springtide
Morte eau: 1 semaine après la grande marée

Springtij ongeveer op 13/0 - 26/01 - 11/02 - 25/02 - 11/03 - 26/03

Springflut zirka am 10/04 - 25/04 - 02/05 - 09/05 - 24/05 - 07/06 - 23/06

Springtide approx. on 07/07 - 22/07 - 05/08 - 21/08 - 04/09- 19/09
Grande mareé environ au 03/10 - 18/10 - 02/11 - 17/11 - 02/12 - 16/12

Doodtij ongeveer op 20/01- 02/02 - 18/02 - 03/03 - 02/04 - 30/03

Todwasser zirka am 17/04 - 05/05 - 09/05 - 16/05 - 31/05 - 14/06 - 30/06

Slack water approx. on 14/07 - 29/07 - 12/08 - 28/08 - 11/09 - 26/09

Morte eau environ au 10/10 - 25/10 - 09/11 - 24/11 - 09/12 - 23/12

Verschil tussen hoog- en laagwater ca. 1,25 m.
Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser zirka 1,25 m.

Difference between high and low tide about 1,25 m. (about 4 ft).

Différence entre marée haute et marée basse environ 1,25 m.

Getijden zijn ook op verschillende manieren van het internet te halen:

Alle inlichtingen worden zo nauwkeurig mogelijk verstrekt.

Bron RIKZ Den Haag

bottom of page